Katarzyna Sowińska – Strzeżek

Firma: SADCAR

Adres strony: www.prusy29.pl

E-mail: katarzyna.sowinska-strzezek@prusy29.pl

Doświadczenie: 13 lat

Aktualny zakres doradztwa:

  • Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – kompleksowa obsługa
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw – kompleksowa obsługa
  • Premia dla młodych rolników – kompleksowa obsługa
  • Modernizacja gospodarstw rolnych – kompleksowa obsługa
  • Przejęcie obsługi – PROW 2014-2020
  • Rozliczenie projektu – PROW 2014-2020