Sprawdzenie dokumentacji – Premia na firmę

Najprawdopodobniej trafiłeś tu, bo jesteś jedną z osób, która samodzielnie przygotowuje wniosek z programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Mogło by się wydawać, że taka decyzja to same plusy. Bo przecież oszczędzasz 2-3 tys. na doradztwie, a poza tym masz większą kontrolę nad tym co znajdzie się w Twoim wniosku.

Teoretycznie wszystko się zgadza. W praktyce musisz bardzo uważać. Przy ewentualnych błędach jakie popełnisz, możesz liczyć tylko na jedno pismo z prośbą o poprawę i to z 7-dniowym terminem na uzupełnienie.

Niestety nie wszystkie błędy będziesz wstanie samodzielnie poprawić w tak krótkim terminie. Skąd to wiem ? Każdego roku do naszego biura zgłasza się masa osób, które przygotowywały wniosek samodzielnie lub zleciły to doradcy bez odpowiedniego doświadczenia. Niestety w takiej sytuacji nie każdy wniosek udaje się uratować.

Najczęściej błędy możemy podzielić na 3 kategorie:

 • nieznajomość przepisów lub zła ich interpretacja;
 • wypełnienie poszczególnych pól niezgodnie z instrukcją;
 • błędy merytoryczne w stosunku do planowanego biznesu.

Jak się okazuje 99% pomyłek, można uniknąć na etapie przygotowania dokumentacji. Niestety w takich sytuacjach wychodzi brak doświadczenia osoby przygotowującej wniosek. Dlatego w mojej opinii, najlepszym rozwiązaniem jest niekombinowanie i zlecenie pracy specjaliście. Zaznaczam, że to nie koniecznie muszę być ja i moja firma. (naszą ofertę znajdziesz tutaj..) Ważne, żeby doradca posiadał odpowiednią wiedzę merytoryczną popartą przynajmniej 10 przygotowanymi wnioskami.

Jeżeli jednak mimo to jesteś zdecydowany na samodzielne przygotowanie dokumentacji, zachęcam Cię do skorzystania z mojej usługi, która polega na sprawdzeniu Twojego wniosku i biznes planu. Poniżej znajdziesz dokładny opis usługi.

5 kroków do SAMODZIELNEGO wniosku z programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Przejdźmy zatem do tego jak powinno wyglądać samodzielne przygotowanie poprawnej dokumentacji w ramach programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Według mnie jest to droga przez 5 kroków:

KROK – 1

W pierwszej kolejności zaczynasz od przerobienia darmowych materiałów na temat programu. Oto linki do materiałów:

Następnie ściągasz aktualne formularze ze strony ARiMR (aktualne formularze znajdziesz tutaj..i szczegółowo zapoznajesz się z rozporządzeniem, instrukcją wypełniania wniosku i instrukcją wypełniania biznes planu.

KROK – 2

Wykupujesz usługę SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ.

Usługa obejmuje:

 1. Sprawdzenie dokumentacji – audyt dotyczy zgodności projektu z zasadami przyznawania pomocy, poprawności wypełniania poszczególnych pól wniosku i biznes planu oraz poprawności uzasadnienia inwestycji. Audyt ma postać listy spraw, które należy skorygować.
 2. Odpowiedź na pytania – odpowiedź na pytania zadane w majlu (jedna wiadomość majlowa)
 3. Konsultacje audio po przesłaniu listy spraw do poprawienia – rozmowa przez telefon (nie dłuższa niż 60 minut)

KROK – 3

Następny krok to zebranie listy załączników i informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji oraz samodzielne przygotowanie wniosku i biznes planu. Po wypełnieniu wszystkich pól na adres biuro@prusy29.pl wysyłasz:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy;
 2. Biznes plan;
 3. Pozostałe załączniki w formie skanów;
 4. Swoje pytania dotyczące opracowanego wniosku;

KROK – 4

W ciągu 7 dni, kalendarzowych otrzymujesz odpowiedź na wysłaną wiadomość e-mail, która zawiera:

 1. Checkliste spraw, które należy poprawić (pozycje we wniosku / biznes planie, opisy błędów, sugestie co do prawidłowej treści)
 2. Odpowiedzi na pytania.

KROK – 5

W oparciu o otrzymaną checklistę i odpowiedzi na pytania, punkt po punkcie dokonujesz poprawy wniosku i biznes planu. Jeżeli w trakcie poprawy pojawią się dodatkowe pytania umawiasz się na konsultację (60 minutowa rozmowa, która jest częścią wykupionej usługi). Chęć konsultacji zgłaszasz wysyłając maila na adres biuro@prusy29.pl

KROK – 6

Po konsultacji masz 100% pewności, że dokumentacja została dobrze przygotowana. Dlatego w ramach ostatniego kroku drukujesz całość, podpisujesz i składasz w Oddziale Regionalnym ARiMR.

Podsumowanie

Reasumując usługa SPRAWDZENIA DOKUMENTACJI PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ, obejmuje:

 1. Sprawdzenie dokumentacji (wniosku i biznes planu) – w wyniku czego otrzymujesz precyzyjną listę błędów wraz z sugestiami co do poprawy;
 2. Odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące Twojego projektu;
 3. Konsultację (rozmowę telefoniczną), która rozwieje Twoje wszystkie wątpliwości.

UWAGA – Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z mojej usługi to jednocześnie akceptujesz 3 fundamentalne zasady:

 1. Z uwagi na dużą ilość przygotowanych wniosków, usługa dostępna jest jedynie dla pierwszych 10 osób, które dokonają zakupu (Po rezerwacji 10 usług sprzedaż zostanie wyłączona)
 2. Nie biorę żadnej odpowiedzialności za to czy otrzymasz dofinansowanie ! Mimo, że wskażę Ci błędy i doradzę najlepiej jak potrafię, to jednak nie ja tworzę dokumentację, która jest podstawą otrzymania premii.
 3. Dokumenty do sprawdzenia wysyłasz najpóźniej 4 listopada 2018 r.