Przejęcie obsługi – PROW 2014-2020

W dowolnym momencie jesteśmy wstanie przejąć obsługę Twojej sprawy. Dla nas nie ma znaczenie czy wniosek robiłeś samodzielnie czy korzystałeś z usług ODR lub innej firmy doradczej.

Usługa obejmuje przejęcie obsługi w ramach następujących programów:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw;
 • Premie dla młodych rolników;

Usługa składa się z dwóch etapów.

Zakres obsługi – I etap

Współpracę zaczynamy od rozmowy o Twojej sprawie. Podczas konsultacji poznajemy historię Twojego wniosku, moment przejęcia sprawy i Twoje plany. Na tym etapie będziemy prosili Cię o przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (wniosek + biznes plan).

Po przeanalizowaniu dokumentów, na e-mail otrzymasz krótki raport, w którym podsumowujemy obecny stan i przedstawiamy propozycje kolejnych rozwiązań. Do wiadomości dołączona jest umowa na obsługę w ramach II etapu.

Zakres obsługi – II etap

Drugi etap to nic innego jak realizacja uzgodnionego zakresu prac, – na przykład: 

 • przygotowanie zmiany biznes planu lub aneksu do umowy;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień na etapie wnioskowania;
 • Przygotowanie wniosku o płatność I raty;
 • Przygotowanie wniosku o płatność II raty;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień na etapie płatności.
 • Doradztwo w trakcie trwania umowy (konsultacje)

Nasze wynagrodzenie:

I etap – 300 zł (opłata jednorazowa)

II etap – 150 zł / godzina pracy doradcy (rozliczane każdorazowo po wykonanej pracy na podstawie faktury)

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie:

 • 498 przygotowanych wniosków – Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • 500 przygotowanych wniosków – Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
 • 397 przygotowanych wniosków – Restrukturyzacja małych gospodarstw;
 • 143 przygotowane wnioski – Premie dla młodych rolników;

Zakres działania: Cały kraj (obsługa zdalna)


Jak rozpocząć współpracę ?

Od zarezerwowania konsultacji podczas, której porozmawiamy o Twoim wniosku i dalszych planach. Koszt konsultacji, zapoznania się z dokumentacją oraz raportu odnośnie kolejnych działań to 300 zł.

Ważne ! – do realizacji usługi przejęcia obsługi konieczna będzie elektroniczna wersja wniosku i biznes planu.